jak przygotować pliki

Do stworzenia wyjątkowego produktu, niezbędne jest wsparcie w dziedzinie projektu graficznego, które również zapewniamy. Doświadczeni graficy w naszym studio bez problemu doradzą, dostosują projekt do indywidualnych potrzeb oraz możliwości technicznych, bazując na materiałach przesłanym przez klienta. Aby spełnić Wasze oczekiwania pod względem jakości produktu finalnego, materiały do druku powinny być przygotowane wg obowiązujących zasad poligrafii. Poniżej opisaliśmy najważniejsze z nich, o których powinniście pamiętać przygotowując projekt do druku:

 1. 1. SPOSÓB DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU
 2. sposób dostarczenia materiałów do druku
  1. 1.1 Materiały w postaci cyfrowej formatowane na systemach PC należy dostarczać pocztą e-mail, FTP, WeTransfer, Dropbox lub inną internetową usługą przesyłania plików. Akceptujemy również fizyczne nośniki cyfrowe: CD, DVD, Pendrive;
  2. 1.2 Honorujemy pliki OTWARTE w formacie *AI, *EPS, *CDR do wersji X4, *PDF w wersji 1.5, zgodny ze standardem drukarskim PDF/X-4;
  3. 1.3 Do plików właściwych prosimy dołączyć pogląd w niskiej rozdzielczości w formacie *.jpg. lub pdf;
  4. 1.4 Za termin dostarczenia materiałów cyfrowych uważa się czas dostarczenia kompletnych, niewymagających poprawy materiałów;
  5. 1.5 Nie przyjmujemy plików w formacie Microsoft Word (DOC, DOCX) i PowerPoint (PPT, PPS).
 3. 2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU
 4. sposób przygotowania materiałów do druku - spady
  1. 2.1 SPADY:
   • Spad drukarski dla opakowań z tektury litej: 2,5-3mm; dla opakowań kaszerowanych: 4-5mm
   • Wszystkie ważne elementy graficzne projektu powinny być oddalone od brzegu formatu docelowego (linii cięcia) o min. 4-5mm dla opakowań kaszerowanych oraz 2-2,5mm dla opakowań z tektury litej.
  sposób przygotowania materiałów do druku - kolory
  1. 2.2 KOLORY:
   • Technika druku: Offset
   • Maksymalna ilość kolorów: CMYK + 3 SPOT
   • Materiały muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej (trybie) CMYK
   • Zalecamy standard europejski Fogra 39
   • Czarne teksty powinny być uzyskane poprzez użycie tylko czarnego koloru
   • Jako „głęboka czerń” proponujemy użycie wartości: C30 M30 Y20 K100
   • Maksymalne nafarbienie: 300-320%
   • Czarne obiekty (K100) w miarę możliwości technicznych powinny być nadrukowane (overprint)
  sposób przygotowania materiałów do druku - zdjęcia
  1. 2.3 ZDJĘCIA:
   • Bitmapy (zdjęcia) powinny być w rozdzielczości co najmniej 300 ppi. Poniżej tej wartości zachodzi utrata jakości obrazu - wyraźna pikselizacja. W przypadku zamiany na bitmapę tekstów lub innych drobnych elementów wektorowych zalecamy rozdzielczość min. 600ppi. Grafiki czarno-białe powinny być zapisane w trybie skali szarości (tj. zawierające tylko kolor czarny). Przesłanie grafiki o niższej rozdzielczości oznacza akceptację na obniżenie jakości danego zdjęcia
  sposób przygotowania materiałów do druku - pismo i linie
  1. 2.4 PISMO I LINIE:
   • Wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe.
   • Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
    • dla krojów jednoelementowych 5 pt
    • dla krojów dwuelementowych 6 pt
   • Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:
    • dla krojów jednoelementowych 6 pt
    • dla krojów dwuelementowych 8 pt
   • Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,3 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 pt.
  sposób przygotowania materiałów do druku - zalewki
  1. 2.5 ZALEWKI:
   • W celu uniknięcia niedokładności pasowania należy tworzyć zalewki (trapping), czyli minimalne nałożenie kolorów na siebie. Zalecana wartość zalewek to 0,1 mm. W przypadku tekstu w kontrze na czarnym tle wskazane jest zastosowanie zalewek ujemnych dla kolorów CMY wielkości 0,05 mm (inaczej mówiąc, outline wokół tekstu tylko ze składowej K: 100% bez dodatku pozostałych barw).
  sposób przygotowania materiałów do druku - uszlachetnienia
  1. 2.6 USZLACHETNIENIA:
   • Jeżeli w pracy występuje lakier wybiórczy, tłoczenie lub hotstamping należy przygotować go jako kolor spotowy. Lakier wybiórczy, tłoczenie, hotstamping - przygotowany w wektorach, min grubość elementu 0,35mm.
  sposób przygotowania materiałów do druku - wykrojniki
  1. 2.7 WYKROJNIKI:
   • Linie wykrojnika o grubości 0,5mm proszę umieścić bezpośrednio na projekcie i nadać im kolor dodatkowy oraz nadrukowanie (overprint).

Drukarnia każdorazowo weryfikuje poprawność przekazanych przez klienta materiałów, jednak nie gwarantuje, iż wszystkie błędy i niezgodności w stosunku do powyższej specyfikacji zostaną zauważone. Dodatkowe operacje mające na celu dostosowanie plików do zgodności ze specyfikacją i wszystkie zmiany wykonane przez Drukarnię na życzenie Klienta traktowane są jako dodatkowa usługa PŁATNA.

Pobierz specyfikację techniczną przygotowania plików do druku:

wydruk w CMYK