certyfikaty

ISO

Norma ISO 9001:2015 dotyczy systemu zarządzania jakością i oznacza dążenie do poprawy jakości produkowanych wyrobów i obsługi klientów, jak również ograniczenie biurokracji poprzez poprawę obiegu informacji i dokumentacji w organizacji. Nasza drukrnia pozytywnie przeszła audyt zakończony uzyskaniem certyfikatu i potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz skuteczne jego realizowanie.

certyfikat ISO